Griffin

GRIFFIN

RZEPAK JARY

Hodowca: John A Turner, Wielka Brytania

Zarejestrowana w Austrii, Czechach, na Ukrainie i w Rosji. Plon nasion w latach rejestracji w Austrii wyniósł średnio 3,1 dt/ha. Reprodukowana również w Polsce w latach 2014 r. i 2015 r.

  • Średnio wczesna odmiana podwójnie ulepszona – populacyjna.
  • Plon nasion w 2014 r. – 32 dt/ha, a w 2015 – 25,8 dt/ha.
  • Odmiana przystosowana do surowych warunków klimatycznych
    (uprawiana na większym areale w Rosji).
  • Odporna na wiosenne przymrozki i okresowe niedobory wody.
  • Charakteryzuje się szybkim i dość obfitym kwitnieniem i podwyższoną odpornością
    na choroby grzybowe – szczególnie na suchą zgniliznę kapustnych (phomę).

OBrol - firma obecna wśród producentów rolnych od ponad dwudziestu pięciu lat, znana z corocznej atrakcyjnej cenowo, szerokiej oferty materiału siewnego, obejmującej najlepsze odmiany rzepaków ozimych, zbóż i kukurydzy, jak również adiuwantów, zaprawiania nasion, nawozów.